Přispět můžete libovolnou částkou, a to buď na konkrétní projekt s uvedením příslušného variabilního symbolu, nebo bez jeho udání - v takovém případě bude částka rozdělena podle aktuální potřeby.

Pokud požadujete potvrzení o daru pro účely účetnictví, poprosíme o zaslání Vašich identifikačních údajů, popřípadě Vaší společnosti, na e-mail: info@manapotrebnym.cz

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.