Popis projektu

Neuroklinika ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o. Do 31. 12. 2023

Rádi bychom vybrali finanční prostředky na zakoupení certifikované ortézy Hylton, kterou na naší neuroklinice dětičky používají při terapiích a následně je mohou používat i doma k vlastnímu použití. 

Ortéza je flexibilní ortotický systém, který pomáhá dítěti zapojit hluboké svaly trupu a tím zlepšit jeho stabilitu. Jde o kompresní ortézu, která poskytuje zpětnou vazbu prostřednictvím hlubokého tlaku. Tento ortotický systém vymyslela Nancy Hylton, fyzioterapeutka a ortotička, a Cheryl Allen, matka dvou dětí se zdravotním postižením. Značka je chráněna americkými patenty. Je vyroben z prodyšného materiálu, který odvádí vlhkost. Oděvní ortézy mají kompresní rating 4mmHg.

Prokázána je efektivnost u dětí všech věkových skupin a diagnóz:
   * Syndromy jako Rettův syndrom, Angelmanův syndrom a Downův syndrom
   * Mozková obrna (quadruparetická, diparetická, hemiparetická,
      hypotonická, dyskinetická, atetóza, ataxie)
   * Problémy s nestabilitou
   * Hypertonie a hypotonie
   * Poranění brachiálního plexu
   * Poruchy autistického spektra a senzorického zpracování
   * Svalové atrofie
   * a další vývojová opoždění a postižení

Účinky HyltonSuit jsou naslédující:
   * Zvyšují stabilitu trupu
   * Zlepšují rovnováhu
   * Zlepšují svalovou kontrolu a svalový tonus
   * Zlepšují respirační funkce
   * Zrychlují motorické reakce
   * Snižují mimovolní pohyby a autostimulace

Více zde: https://www.atc.life/terapie/hyltonsuit/


   

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
19. 6. 2023   08:20 1 000 Kč Křesťanské centrum Milost, z.s.
21. 6. 2023   00:00 500 Kč Mgr.Heringová Romana
24. 7. 2023   03:30 500 Kč Ing.Vrbová Jana
11. 9. 2023   09:00 500 Kč Kristina Kulynyč

Vybráno 2 500 Kč z celkových 25 000 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20190054

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.