• podat žádost o financování konkrétní potřeby je oprávněna organizace, jejíž předmětem činnosti jsou sociální služby, péče o nemocné, zdravotně postižené, děti ze sociálně slabých rodin, dále dětské domovy, azylové domy, pečovatelské domy, léčebny pro dlouhodobě nemocné, zařízení pro mentálně postižené osoby atp.
 • v žádosti prosím popište konkrétně danou potřebu spolu s přibližnou kalkulací částky, kterou je potřeba vysbírat
 • peníze sbíráme jak na hmotné předměty, tak i na věci nehmotné povahy, jako jsou například různé výlety, tábory atp.
 • peníze poskytujeme oproti faktuře či jinému obdobnému dokladu, hotovost poskytujeme pouze ve výjimečných případech, pokud to je nezbytné a účelu nelze dosáhnout jinak
 • jakmile bude požadovaná částka vybrána, budeme Vás neprodleně informovat a domluvíme podmínky předání
 • projekt je ukončen podpisem darovací smlouvy, kterou od nás obdržíte a obratem zašlete na adresu našeho sídla
 • maximální žádaná částka je 50 000 Kč
Pošlete nám prosím e-mail na info@manapotrebnym.cz s následujícími náležitosmi:
 • Název organizace
 • IČO
 • Název projektu
 • Popis projektu
 • Počet osob
 • Částka (v Kč)
 • Datum
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefon

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.