• podat žádost o financování konkrétní potřeby je oprávněna organizace, jejíž předmětem činnosti jsou sociální služby, péče o nemocné, zdravotně postižené, děti ze sociálně slabých rodin, dále dětské domovy, azylové domy, pečovatelské domy, léčebny pro dlouhodobě nemocné, zařízení pro mentálně postižené osoby atp.
  • v žádosti prosím popište konkrétně danou potřebu spolu s přibližnou kalkulací částky, kterou je potřeba vysbírat
  • peníze sbíráme jak na hmotné předměty, tak i na věci nehmotné povahy, jako jsou například různé výlety, tábory atp.
  • peníze poskytujeme oproti faktuře či jinému obdobnému dokladu, hotovost poskytujeme pouze ve výjimečných případech, pokud to je nezbytné a účelu nelze dosáhnout jinak
  • jakmile bude požadovaná částka vybrána, budeme Vás neprodleně informovat a domluvíme podmínky předání
  • projekt je ukončen podpisem darovací smlouvy, kterou od nás obdržíte a obratem zašlete na adresu našeho sídla
  • maximální žádaná částka je 50 000 Kč

Zašlete nám žádost


Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.

Nadační fond Mana potřebným poskytuje finanční nebo materiální pomoc potřebným lidem...

Kontakt

Nadační fond Mana potřebným
IČO: 05657831
E-mail: info@manapotrebnym.cz
Číslo účtu: 2101138139/2010