Popis projektu

Sociálně terapeutická dílna v Litvínově Do 14. 11. 2017

Sociálně terapeutická dílna v Litvínově by ráda uspořádala pro své zaměstnance s pohybovými omezeními zájezd do některého z pražských divadel, aby mohli zažít něco nového, rozšířit si své kulturní obzory a odpočinout si od náročné práce. Vzhledem k fyzickým handicapům nejsou zaměstnanci schopni samostatného cestování, proto sbíráme finanční prostředky jak na vstupné, tak i na speciální dopravu.

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
2. 10. 2017   14:00 2 000 Kč Anonymní dárce
6. 11. 2017   14:30 1 200 Kč Anonymní dárce
13. 7. 2017   12:20 46 Kč Nováková, Kristina

Vybráno 3 246 Kč z celkových 3 246 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20170015

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.