Popis projektu

Farní charita Lovosice Do 28. 5. 2018

Rádi bychom dětem udělali radost právě v den, který je určen právě pro ně. 1. 6. 2018 bychom rádi uspořádali den plný soutěží, za doprovodu divadla, malování na obličej, pečení buřtíků. To vše by bylo určeno pro děti z našeho azylového domu, pro děti z Nízkoprahového zařízení Amicus Lovosice a pro děti, jejichž rodiče spolupracují se Sociálně akivizační službou pro rodiny s dětmi, a řeší svou nepříznivou životní situaci. Dětský den pořádáme již několikátým rokem a věříme, že opět bude tento den úspěšným a plným úpřímné dětské radosti.

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
14. 5. 2018   15:04 1 000 Kč Anonymní dárce
18. 4. 2018   11:18 500 Kč Novák, Pavel
19. 5. 2018   17:07 1 000 Kč Církev Milost Ústí nad Labem
19. 5. 2018   17:10 250 Kč Novák, Pavel

Vybráno 2 750 Kč z celkových 2 750 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20180011

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.