Popis projektu

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Do 31. 10. 2018

Žádáme finanční prostředky na realizaci svépomocných skupin pro pozůstalé. Ještě rok po úmrtí blízkého procházejí pozůstalí procesem truchlení a ne vždy mají dostatek prostoru a vůbec možností, kde projevit smutek, starosti, zavzpomínat. Proto hospic organizuje svépomocné skupiny pro pozůstalé, kdy se setkají pozůstalí, mají společné téma a mohou mluvit o věci, kterou všichni společně zažili - umírání blízkého v domácím prostředí.

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
5. 11. 2018   15:55 4 500 Kč HENKEL ČR, spol. s.r.o
23. 8. 2018   09:30 500 Kč Anonymní dárce
24. 10. 2018   14:40 500 Kč Heringová Romana

Vybráno 5 500 Kč z celkových 5 500 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20180016

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.