Popis projektu

HOSPIC TEMPUS, z.s. Do 30. 9. 2019

Rádi bychom získali finanční prostředky na nákup spotřebního materiálu pro naše pacienty na rok 2019. Jsme domácí HOSPIC TEMPUS. Poskytujeme zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí klienta, psychosociální podporu klientovi i jeho rodině a odlehčovací a pečovatelskou pomoc. Náš tým tvoří lékařka s atestací z paliativní medicíny, registrované všeobecné sestry, psychosociální pracovnice, pečovatelky a technický pracovník hospice. Věnujeme svůj čas člověku v jeho nejtěžší chvíli. S úctou a pokorou pomáháme lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu nevyléčitelné choroby (nejčastěji onkologické) a přejí si strávit své poslední dny doma, v péči obětavé rodiny. Klientům jsme k dispozici 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu, pomocí nepřetržité telefonické pohotovosti. Rodinám, o které se staráme, zajišťujeme také zdravotnické pomůcky, usnadňující péči o jejich blízkého. Na přání klienta nebo jeho rodiny zprostředkováváme i duchovní pomoc. Domácí hospic, to není čekání na smrt, hospic je co nejkvalitněji prožít poslední dny…důstojné umírání ve vlastním sociálním prostředí za asistence kvalifikovaného paliativního týmu. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami uzavřeny nemáme a prostředky na provozní náklady získáváme především z darů, grantů a dotací. Vaše pomoc je pro nás důležitá, moc si jí vážíme!

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
13. 7. 2017   12:20 254 Kč Nováková, Kristina
28. 8. 2017   14:30 500 Kč Anonymní dárce
14. 1. 2018   13:09 4 250 Kč HENKEL ČR, spol. s.r.o
18. 3. 2019   07:00 500 Kč Heringová Romana
22. 3. 2019   07:30 500 Kč Vrbová Jana,Ing.
11. 5. 2019   13:07 3 132 Kč HENKEL ČR, spol. s.r.o
28. 3. 2019   11:30 1 000 Kč Církev Milost Ústí nad Labem
9. 4. 2019   08:30 500 Kč VĚRA PETRÁČKOVÁ
23. 4. 2019   07:00 500 Kč Vrbová Jana,Ing.
23. 4. 2019   07:30 500 Kč Heringová Romana
13. 5. 2019   03:30 500 Kč Heringová Romana
22. 5. 2019   07:30 500 Kč Vrbová Jana,Ing.
24. 6. 2019   05:00 500 Kč Vrbová Jana,Ing.
15. 7. 2019   06:00 500 Kč Heringová Romana
15. 7. 2019   11:30 2 000 Kč Anonymní dárce
15. 7. 2019   13:30 500 Kč Novák, Pavel
22. 7. 2019   07:00 500 Kč Vrbová Jana,Ing.
22. 7. 2019   16:18 364 Kč Církev Milost Ústí nad Labem
24. 7. 2019   01:30 5 000 Kč Certif.sdružení pro

Vybráno 22 000 Kč z celkových 22 000 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20190003

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.