Popis projektu

Charita Lovosice, IČO 46770321 Do 10. 12. 2021

V prosinci proběhne posezení pro zdravotně hendikepované navštěvující sociálně terapeutické dílny a děti a mládež navštěvující Nízkoprahové zařízení při Charitě Lovosice.

Finance budou použity na nákup pohoštění a balíčků pro účastníky.

Předpokládaný počet osob: 35

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
5. 10. 2021   11:00 500 Kč Novák Aleš
20. 9. 2021   15:30 500 Kč Kristina Kulynyč
13. 11. 2021   15:30 500 Kč Heringová Romana
18. 9. 2021   22:30 500 Kč Heringová Romana
22. 9. 2021   07:00 500 Kč Ing.Vrbová Jana
7. 10. 2021   10:00 1 500 Kč Anonymní dárce
12. 10. 2021   11:00 500 Kč Heringová Romana
22. 10. 2021   07:00 500 Kč Ing.Vrbová Jana
22. 11. 2021   05:00 500 Kč Ing.Vrbová Jana
26. 11. 2021   09:00 500 Kč Kristina Kulynyč

Vybráno 6 000 Kč z celkových 6 000 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20190039

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.