Popis projektu

Charita Lovosice Do 10. 6. 2022

Naše nízkoprahové zařízení navštěvují děti z Lovosic a z blízkého okolí. Tyto děti většinou neumí nebo neví, jak plnohodnotně využít volný čas. Na základě rodinné situace, která není vždy ideální a často je ovlivněna nepříznivými ekonomickými aspekty, nemají děti mnoho možností užít si pěkné dny, dát si něco dobrého a začlenit se do širší společnosti.

Dětským dnem, které jsme pořádali i v minulých letech, bychom chtěli dětem dopřát pěkné odpoledne se spoustou zábavy, s občerstvením a s drobnými odměnami.

Akce se mohou zúčastnit i děti, které nízkoprahové zařízení nenavštěvují, a děti z NZDM mají tak možnost setkat se svými vrstevníky. Socializace je pro ,,naše“ děti velmi důležitým aspektem.

Vzhledem k tomu, že za poslední dva roky nebylo možné dětské dny pořádat z důvodu Covid 19 situace, rádi bychom, aby se letos dětský den uskutečnil.

Počet osob: 100

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
3. 4. 2022   10:30 324 Kč Nováková, Kristina
22. 4. 2022   05:00 500 Kč Ing.Vrbová Jana
4. 5. 2022   08:00 300 Kč Kristina Kulynyč
6. 5. 2022   11:30 323 Kč Nováková, Kristina
15. 5. 2022   09:00 1 470 Kč Nováková, Kristina
23. 5. 2022   09:30 2 000 Kč Anonymní dárce
3. 6. 2022   13:00 378 Kč Nováková, Kristina
11. 6. 2022   00:00 500 Kč Heringová Romana
17. 6. 2022   10:00 200 Kč Kristina Kulynyč

Vybráno 5 995 Kč z celkových 6 600 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20190043

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.