Popis projektu

Charita Lovovsice Do 10. 12. 2022

Charita pomáhá lidem v nouzi, její činností je služba bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře.

Službami charity jsou:
Dům Panny Marie Pomocné (azylový dům pro ženy a matky s dětmi)
NZDM - Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež AMICUS
STD - Sociálně terapeutické dílny (pro mentálně a zdravotně postižené osoby)
SAS FCHL - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rádi bychom i letos uspořádali napříč službami vánoční besídky. Většina našich klientů se potýká s maximálními existenčními, sociálními a finančními problémy. Předvánoční setkání u teplého čaje a cukroví se zájmem o jejich osobu je opravdu moc potěší. Dětem ze zmíněných služeb bychom rádi koupili maličkosti a vzbudili v nich pocit a atmosféru vánočního času.

Počet osob: cca. 100
Částka: 14 000 Kč.

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
23. 10. 2022   21:00 500 Kč Heringová Romana
3. 11. 2022   21:00 418 Kč Nováková, Kristina
10. 12. 2022   18:00 383 Kč Nováková, Kristina
19. 12. 2022   17:30 2 000 Kč Novák, Pavel
22. 11. 2022   07:00 500 Kč Ing.Vrbová Jana
2. 12. 2022   16:00 221 Kč Nováková, Kristina
13. 12. 2022   09:00 500 Kč Kristina Kulynyč
16. 12. 2022   23:30 500 Kč Mgr.Heringová Romana

Vybráno 5 022 Kč z celkových 14 000 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20190047

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.