Popis projektu

Charita Lovosice - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Amicus (NZDM) Do 31. 5. 2024

Do našeho nízkoprahového zařízení docházejí děti, které nemají často možnost plnohodnotně trávit svůj volný čas, nebo vyrazit s rodiči na dovolenou, či nějaký výlet. Často jim to nedovoluje jejich rodinná situace.

Těmto dětem bychom chtěli zařídit Dětský den, který by si nejen užily, ale i oslavily se spoustou legrace a malými odměnami, které jim vykouzlí velký úsměv. Také bychom chtěli těmto dětem o prázdninách dopřát několik výletů - např. do ZOO, aquaparku, nebo na jiná místa, na která se jejich vrstevníci běžně dostávají. Tím jim pomáháme snížit sociální rozdíly a zařadit se do běžné společnosti, umožňujeme jim získat stejné zážitky.

Také bychom rádi zorganizovali 3 denní pobyt v přírodě se vším, co k takové dovolené patří.

Částka by byla použita k nákupu odměn, cestovnému, uhrazení vstupů či realizaci Dětského dne a také na výdaje spojené s výlety, stravou a ubytováním v přírodě.

Počet osob: 10 dětí na pobyt, 15 dětí na výlety, cca 150 dětí na akci „Den dětí“

Na tento projekt přispěli

Datum a čas Částka Jméno/název účtu
13. 3. 2024   12:30 600 Kč Nováková, Kristina
17. 3. 2024   21:01 500 Kč Mgr.Heringová Romana
20. 3. 2024   06:28 1 000 Kč Křesťanské centrum Milost, z.s.
13. 4. 2024   16:00 500 Kč Nováková, Kristina
20. 4. 2024   20:31 100 Kč ŽIŠKOVÁ KLÁRA
22. 4. 2024   05:00 2 400 Kč Ing.Vrbová Jana

Vybráno 5 100 Kč z celkových 25 000 Kč.

Podpořit

Z Vašeho daru jde 100% částky na pomoc potřebným.

Chcete podpořit tento projekt?

Potom zadejte klasický bankovní příkaz s platebními údajemi viz níže.
Pokud nechcete, aby bylo uvedeno vaše jméno, uveďte do konstantního symbolu číslo 7350.

Bankovní číslo účtu

2101138139/2010

Variabilní symbol

20190059

Pokud chcete přispět bez ohledu na aktuální projekty, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2101138139/2010.
Tato částka bude následně rozdělena mezi projekty.
Děkujeme.